Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Het doel van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 (DTZ2020) is het stimuleren van economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio (de gemeenten Coevorden, Emmen, en Hoogeveen) door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen.

Subsidie direct aanvragen

Looptijd 20.07.2020 t/m 31.12.2020
Aanvraagtermijn Vooraf
Budget Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe (RID): € 4.968.505 (waarvan € 4.168.505 voor het mkb en € 800.000 voor grote ondernemingen). Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling (APR): € 0.
Behandeld door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
Verstrekt door Provincie Drenthe
 • 298 open subsidies aangeboden
 • 86 adviseurs stand-by
 • Gratis account!

Het doel van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 (DTZ2020) is het stimuleren van economische structuurversterking in de Dutch TechZone-regio (de gemeenten Coevorden, Emmen, en Hoogeveen) door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen.

Op de regeling – de opvolger van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone (DTZ2018) – is de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 van toepassing.

Het werkingsgebied van de regeling omvat de Dutch TechZone-regio. Dit zijn concreet de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Een deel van dit werkingsgebied is aangewezen als steungebied. Projecten die betrekking hebben op dit steungebied komen in sommige gevallen in aanmerking voor een hogere subsidie.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe (RID);
 • Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling (APR).


Deelregeling Regionale Investeringssteun Drenthe

Deze deelregeling heeft tot doel regionale investeringssteun te verlenen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

In het steungebied komen projecten van ondernemingen, zowel midden- en kleinbedrijf (mkb) als grote ondernemingen, voor een subsidie in aanmerking. In het overige deel van het werkingsgebied komen alleen projecten van mkb-ondernemingen in aanmerking voor subsidie.

Voor het mkb komen de volgende projecten in aanmerking:

 • een vestigings-, fundamenteel wijzigings-, uitbreidings-, en diversificatieproject van een kleine onderneming waarvan de subsidiabele kosten € 350.000 of meer bedragen;
 • een vestigings-, fundamenteel wijzigings-, uitbreidings-, en diversificatieproject van een middelgrote onderneming waarvan de subsidiabele kosten € 500.000 of meer bedragen.


Voor grote ondernemingen komen de volgende projecten in aanmerking:

 • een vestigingsproject waarvan de subsidiabele kosten € 1.000.000 of meer bedragen;
 • een diversificatieproject waarvan de subsidiabele kosten € 1.000.000 of meer bedragen.


De subsidie voor mkb-ondernemingen varieert van 10% tot 30% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de aanvrager (gaat het om een kleine of middelgrote onderneming) en de vraag of het project betrekking heeft op het steungebied of het overige deel van het werkingsgebied. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000.

De subsidie voor grote ondernemingen varieert van 2,5% tot 10% van de subsidiabele kosten, afhankelijk van de hoogte van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie bedraagt € 400.000.

Deelregeling MKB Arbeidsplaatsenregeling

Deze deelregeling heeft tot doel om steun te verlenen in de vorm van een subsidie voor nieuwe arbeidsplaatsen aan ondernemingen die projecten uitvoeren in het werkingsgebied.

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemingen.

Voor mkb-ondernemingen komen nieuwe arbeidsplaatsen voor subsidie in aanmerking voor zover deze direct onderdeel of gevolg zijn van een investering in één van de volgende projecten:

 • een vestigingsproject;
 • een fundamenteel wijzigingsproject;
 • een uitbreidingsproject;
 • een diversificatieproject;
 • een innovatieproject.


De hoogte van de subsidie bedraagt € 5000 per nieuwe arbeidsplaats en maximaal € 100.000 per project waarmee de nieuwe arbeidsplaatsen verband houden.

Aanvragen

Aanvragen voor beide deelregelingen kunnen gedurende de looptijd van de regeling doorlopend worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. Aanvragen moeten worden ingediend via een web portal.

De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

Subsidie direct aanvragen

Laatst gewijzigd op 2020-06-02 — Nieuwe regeling

Handige links

Extra informatie bij deze subsidie

Subsidie direct aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Nederland

+