Sterke stijging van subsidieaanvragen voor innovatie in het mkb

Geplaatst: 3 jaar geleden  |  Leestijd: ± 3 minuten

Het aantal ondernemers dat in 2017 in Noord-Nederland gebruik maakte van een EFRO-subsidie (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling) is sterk gestegen (30%). Inmiddels is door dit Innovatieprogramma 90 miljoen euro aan investeringen uitgelokt voor innovatie en versterking van de noordelijke economie. In totaal ontvingen in 2017 378 mkb-bedrijven Europese subsidie. Binnen dit programma is tot 2020 nog 69 miljoen euro beschikbaar voor innovatie.

Wethouder Joost van Keulen van gemeente Groningen en Henk Emmens, manager subsidies van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), presenteerden vandaag de opbrengsten van het Europese subsidieprogramma in 2017 in Noord-Nederland. Dit gebeurde bij Demcon in Groningen. Demcon is een van de mkb-bedrijven in Noord-Nederland die Europese subsidie ontving voor een innovatieve ontwikkeling met maatschappelijke meerwaarde. Dankzij een van hun innovaties is een openhartoperatie niet meer nodig, maar kan worden volstaan met een klein gaatje in de borst van de patiënt. De operatie is hierdoor veel minder belastend voor de patiënt en minder tijdrovend en kostbaar. Demcon vertelt hierover in het EFRO-jaarverslag 2017 en demonstreerde het product vandaag. Bedrijven in Friesland en Drenthe die Europese subsidie ontvangen zijn onder meer: Mastivax in Oosterwolde en Proxcys in Nieuw-Amsterdam.

Wethouder Van Keulen: ‘De Europese subsidie voor Noord-Nederland biedt kansen voor onze ondernemers om samen met andere bedrijven en kennisinstellingen te innoveren. Dat doen we in Fryslân, in Drenthe en bijvoorbeeld op Campus Groningen, de snelst groeiende en op één na grootste campus van Nederland. Ik ben blij dat we ons als Samenwerkingsverband Noord-Nederland, naast de uitvoering van subsidies, ook hard maken voor het verkrijgen van nieuwe Europese subsidies voor Noord-Nederland. Dat geeft Noord-Nederland wederom kansen voor nieuwe innovaties en stimuleert de werkgelegenheid.”

30 procent groei

Het totale aantal aanvragen in 2017 steeg met bijna 30 procent tot ruim 90 miljoen euro. 42,4 miljoen euro is inmiddels goedgekeurd en beschikt. In 2017 is 33 miljoen euro toegekend aan projecten die bijdragen aan prioriteit 1 Human capital, kennis en innovatie. Daarnaast is 10,7 miljoen goedgekeurd, maar op 31 december 2017 nog niet beschikt. Aan projecten die bijdragen aan prioriteit 2 Koolstofarme economie is 9,4 miljoen euro toegekend. Daarnaast is 0,7 miljoen goedgekeurd, maar nog niet beschikt. Dat zijn de twee prioriteiten waar het Europese subsidieprogramma zich in Noord-Nederland op richt.

SNN streeft ernaar dat er in 2020, aan het eind van de programmaperiode, 574 bedrijven deelnemen aan projecten rond innovatie en/of CO2-reductie.

Investeren in innovatieklimaat zélf

Naast de subsidiering van innovatieve projecten draagt het SNN medio 2017 met het Europese geld bij aan initiatieven waarbij de versterking van het innovatieklimaat zélf centraal staat. Het subsidie-instrument dat hiervoor is gelanceerd heet Open Innovatie Call. De Open Innovatie Call biedt consortia van bedrijven, instellingen en de eindgebruikers de kans om voorstellen in te dienen voor relatief grootschalige en dus kostbare projecten.

Over OP EFRO

SNN voert het Europese subsidieprogramma uit in nauw samenspel met het noordelijke bedrijfsleven en kennisinstellingen. Voor de periode 2014-2020 is er voor Noord-Nederland zo’n 121 miljoen euro aan subsidie beschikbaar: 103 miljoen vanuit Europa en 18 miljoen vanuit het Rijk. Noordelijke overheden en kennisinstellingen kunnen met cofinanciering deelnemen in deze projecten.

Meer informatie: opefro2017.snn.nl/ en www.snn.nl/OP-EFRO.

Geplaatst: 3 jaar geleden

+