Van pet naar polyester; provincie en Brussel investeren in recycling-techniek

Geplaatst: 2 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

De provincie Drenthe stelt € 315.590,- beschikbaar voor een nieuwe recycling techniek. Brussel doet daar bijna € 1.000.000,- vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bij. Het wordt geïnvesteerd in de baanbrekende techniek van het Emmense bedrijf Cumapol, waarbij grote hoeveelheden vervuild plastic kunnen worden hergebruikt. Cumapol, de provincie Drenthe en Brussel dragen zo bij aan een verdere vergroening van de Drentse chemiesector.

De nieuwe techniek heeft als resultaat een beduidend lagere CO2 footprint dan andere technieken bewerkstelligen. “We kennen allemaal de problematiek van de plastic afvalberg”, aldus gedeputeerde Economie Henk Brink. “Het is zaak dat we dit zoveel mogelijk voorkomen. Hergebruik van plastic is één van de manieren. Een bedrijf als Cumapol geeft daar op deze manier een prachtige invulling aan.”

Cumapol is trouwens weliswaar trekker van het project, maar niet het enige betrokken bedrijf. Het Emmense bedrijf Morssinkhof, DSM Niaga (Geleen) en Dufor Resins (Zevenaar) nemen er eveneens deel aan. Daarnaast participeert ook NHL Stenden in het project. Toekenning van de subsidie vindt definitief plaats na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN.

Economische groei

De provincie zet al langere tijd in op een groene economische groei en groene arbeidsplaatsen. “Het creëren van nieuwe banen en ook het in stand houden van bestaande werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt van de provincie”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Met dit initiatief wordt ook de positie van Chemport Europe verder versterkt. Chemport Europe is een strategische alliantie tussen de chemieclusters in Emmen en de Eemshaven. Beide clusters vullen elkaar aan. Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa. Er vinden op dit ogenblik in Drenthe vele innovaties plaats op het gebied van hergebruik zonder waardeverlies.”

bron: Provincie Drenthe

Geplaatst: 2 jaar geleden

+