Meer mogelijk binnen de VIA 2018 plus!

Geplaatst: 3 jaar geleden  |  Leestijd: ± 2 minuten

Vanaf 2 juli 2018 is het voor noordelijke mkb’ers mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de VIA 2018 plus. Met de komst van de vernieuwde regeling is het naast het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé, ook mogelijk om voor organisatieinnovatie subsidie aan te vragen.

Organisatieinnovatie
De wereld om ons heen verandert continu. Voortschrijdende digitalisering en verduurzaming leiden de komende jaren tot grote transities. Ontwikkelingen zoals robotisering, biotechnologie, 3D-printen, virtual reality, 5G en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Deze ontwikkelingen zullen de manier waarop we produceren, consumeren en als mensen met elkaar omgaan veranderen. Deze veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden vragen om een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen.

Binnen het onderdeel organisatieinnovatie kan een mkb’er subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. Ook is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.
Nieuw voor de onderneming
De verbreding van de VIA houdt tevens in dat een idee nieuw voor de onderneming mag zijn. Binnen de huidige VIA is de voorwaarde dat het idee wereldwijd nieuw dient te zijn.
Ruimer voorschot 
Bij toekenning van de VIA-subsidie, wordt 40% van het verleende bedrag meteen uitbetaald. Ondernemers hoeven dit bedrag dus niet voor te financieren, waardoor ze snel aan de slag kunnen met hun innovatie.
Wil je meer weten over de VIA 2018 plus? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 3 juli 2018.
Aanvragen voor de huidige VIA kunnen tot en met 1 juli 2018 worden ingediend. 

Geplaatst: 3 jaar geleden

+