319 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Beleidsregel onderneming en arbeidsmarkt Groningen

De Beleidsregel onderneming en arbeidsmarkt Groningen (OAG) heeft als doel het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt in het werkingsgebied arbeidsmarktregio Groningen, door het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van de marktvraag, onder andere door het scholen van werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG AdviesregelinG

Het doel van de EBG AdviesregelinG (EBGAG) is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG InnovatieregelinG

Het doel van de EBG InnovatieregelinG (EBGIG) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering van LEADER

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen (LEADEROGR) beoogt de provincie Groningen bij te dragen aan de versterking van de sociaal-economische vitaliteit van Oost-Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering van LEADER

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten, Provincie Fryslân 2016 (LEADERFR) wil de provincie Friesland de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden stimuleren. Dit door bij te dragen aan de uitvoering van de zogeheten LEADER Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor Noordoost Fryslân en Noardwest Fryslân.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017 (KENNIS17) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018)

De regeling Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018)

De Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018) heeft als doel het stimuleren van zowel valorisatie en innovatie, als ook het bijdragen aan een koolstofarme economie, door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen dat bijdraagt aan de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord-Nederland) waarbij de effecten van het project neerslaan in Noord-Nederland.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Bedrijvenregeling vierkant voor werk

Het doel van de Bedrijvenregeling vierkant voor werk (VIERKANTDR) is het stimuleren van bedrijven in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen (Vierkant voor Werk-regio) om te investeren in vestiging, uitbreiding of innovatie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

OPNoord Nederland

Met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD) wil Noord-Nederland inzetten op innovatie en een koolstofarme economie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen

De Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen (POP3GRON) vormt de wettelijke basis voor het door de provincie Groningen verstrekken van POP3-subsidie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+