436 subsidies gevonden

Verfijn uw resultaten met de aanwezige filters.

Filter subsidies

Beleidsregel onderneming en arbeidsmarkt Groningen

De Beleidsregel onderneming en arbeidsmarkt Groningen (OAG) heeft als doel het oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt in het werkingsgebied arbeidsmarktregio Groningen, door het inzetbaar houden en maken van personeel en het benutten van de marktvraag, onder andere door het scholen van werknemers en het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG AdviesregelinG

Het doel van de EBG AdviesregelinG (EBGAG) is het bevorderen van bedrijvigheid door stimulering van investeringen in projecten van mkb-ondernemingen of door voortzetting van bedrijfsactiviteiten van mkb-ondernemingen wanneer behoefte aan bedrijfsoverdracht speelt.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

EBG InnovatieregelinG

Het doel van de EBG InnovatieregelinG (EBGIG) is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling uitvoering van LEADER

Met de Regeling uitvoering van LEADER-projecten Oost-Groningen (LEADEROGR) beoogt de provincie Groningen bij te dragen aan de versterking van de sociaal-economische vitaliteit van Oost-Groningen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

Het doel van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld (WVM) is het bieden van compensatie voor overlast en schade als gevolg van de gaswinning in het Groningengasveld.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord

De Subsidieregeling Mkb innovatiestimulering regio en topsectoren Noord-Nederland 2017 (MITNOORD2017) heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A 2017

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Human Capital A 2017 (HUMANCAPITALA17) is het stimuleren van samenwerking tussen publieke en private partijen om de toekomstige arbeidsmarktvraag beter en structureel boven tafel te krijgen, of vraag en aanbod van hoogopgeleid personeel beter op elkaar af te stemmen, of de kwaliteit van het aanbod toekomstbestendig te maken, waarbij de behoefte van het mkb in Noord-Nederland leidend is.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017

De Uitvoeringsregeling OP EFRO Kennisontwikkeling 2017 (KENNIS17) heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen nieuwe kennis aan te boren, te genereren en naar binnen te halen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2016 ronde 2

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen C 2016 ronde 2 (PROEFTUINC16-2) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2016 ronde 2

Het doel van de Uitvoeringsregeling OP EFRO Proeftuinen D 2016 ronde 2 (PROEFTUIND16-2) is om innovatieclusters te ondersteunen bij het opzetten, uitbouwen of verbeteren dan wel onderling (beter) verbinden van proeftuinen gericht op CO2-reductie.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018)

De regeling Kennis en Innovatie 2018 (KEI2018) heeft als doel kennisontwikkeling, op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie of marktinnovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, te stimuleren.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN

Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018)

De Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018) heeft als doel het stimuleren van zowel valorisatie en innovatie, als ook het bijdragen aan een koolstofarme economie, door het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen dat bijdraagt aan de RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization Noord-Nederland) waarbij de effecten van het project neerslaan in Noord-Nederland.

Geopend  Subsidie
Samenwerkingsverband Noord-Nederland door SNN
+